top of page

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าของระบบอากาศอัด"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าของระบบอากาศอัด (COMPRESSED AIR SYSTEM)”

จัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้การตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบอากาศอัด ให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้จริงในโรงงาน และลดภาระค่าไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  แก้ปัญหาการทำงานของเครื่องอัดอากาศ

  ตรวจประเมินอากาศอัดรั่วทั้งระบบ พร้อมประเมินมูลค่าความเสียหาย

  ข้อควรระวังในการดัดแปลงเครื่องอัดอากาศ

  ลดภาระค่าไฟฟ้า

  วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 16.15 น.

  ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S 31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

สนใจสแกน QR Code หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

คุณณิชา /คุณลักขณา

อีเมล: activity.iie@gmail.com

โทรศัพท์ 02-345-1245-47

รับจำนวนจำกัด

Commenti


bottom of page