top of page

ถวายผ้าป่าเพื่อสร้างศาลาหอฉัน ณ วัดป่าแก่นธรรม จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 1 ส.ค.66


เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม โดยคณะผู้บริหารได้ถวายผ้าป่าเพื่อสร้างศาลาหอฉัน ณ วัดป่าแก่นธรรม จังหวัดชัยภูมิ
Comments


bottom of page