top of page

สัมมนา Online "การออกแบบระบบลมอัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด" วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565


ศูนย์ให้คำแนะนำเรื่องระบบลมอัด

บริษัท เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด

ขอเรียนเชิญสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ

"การออกแบบระบบลมอัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด"

ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 13:30 – 14:30 น.

ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

สนใจเข้าร่วมสัมมนา สแกน QR Code หรือ

คลิกลงทะเบียน ที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมที่แผนกการตลาด

โทร: 0-2136-5031 มือถือ 086-307-1163


Comments


bottom of page