top of page

เข้าร่วมออกบูธสัมมนาหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยการใช้กลไก ESCO และวิธีการประเมินตาม IPMVP ด้วยระบบ IoT”

มื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สมาชิกบริษัทจัดการพลังงานหมายเลข A032 ได้เข้าร่วมออกบูธสัมมนาหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยการใช้กลไก ESCO และวิธีการประเมินตาม IPMVP ด้วยระบบ IoT”

ภายในงานได้นำเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ มาจัดแสดง เช่น

1.     เครื่องปั๊มลมแบบสกรู ประสิทธิภาพสูง SULLAIR

2.     เครื่องอัดลมแบบ Turbo และเครื่องเป่าลมสำหรับงานระบบบำบัดน้ำเสีย Turbowin

3.     อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายลมอัดประหยัดพลังงาน ControlAir IFC

4.     ท่อและอุปกรณ์จ่ายลมอัดประหยัดพลังงาน Airpipe

5.     อุปกรณ์ระบายน้ำอัตโนมัติ ไม่สูญเสียลมอัด  BEKO

จัดโดย ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

สนใจทำโครงการอนุรักษ์พลังงานในระบบลมอัด ติดต่อ

บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โทร 0-2136-5031-5
Комментарии


bottom of page