BEKO METPOINT® MCA: เครื่องมือตรวจวัดแบบเคลื่อนที่สำหรับการวัดและตรวจสอบคุณภาพของลมอัด

 

METPOINT MCA เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดแบบเคลื่อนที่ สำหรับการวัดและตรวจสอบคุณภาพของลมอัด หน่วยวัดและวิเคราะห์ได้รับการประกอบอย่างสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้โดยตรง อุปกรณ์ตรวจวัดรุ่นต่างๆช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนหน่วยการวัดได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของแต่ละโรงงาน

 

การปรับเปลี่ยนโมดูลตามความต้องการส่