top of page

SuperTrap Autodrain ชนิดไม่สูญเสียลมอัด ประหยัดพลังงาน  รองรับแรงดันสูงสุด 45 Bar

1. ประหยัดพลังงาน เปิดระบายน้ำเมื่อมีน้ำเท่านั้น ไม่สูญเสียลมอัดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

2. เซนเซอร์วัดระดับน้ำประสิทธิภาพสูง

3. Ball Value ขนาดใหญ่ที่ 10 mm สั่งการด้วย Motor Drive ระบายน้ำโดยไม่อุดตัน และ ไม่ต้องใช้

ตะแกรงกรองหรือ Strainer ความน่าเชื่อถือในการทำงานสูงสุด

4. มีปุ่มทดสอบการทำงานของวาล์วระบายน้ำ

5. มีสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อไม่ทำงาน

6. มีจอ LCD แสดงจำนวนครั้งในการทำงาน (อุปกรณ์สั่งพิเศษ)

Super Trap Zero Air Loss Drain

bottom of page