SuperTrap ST1500A Autodrain สำหรับปั๊มลม, Dryer, Filter รองรับแรงดันสูงสุด 16 Bar

อุปกรณ์ระบายน้ำอัตโนมัติ ไม่สูญเสียลมอัด คุณภาพสูง

> รองรับปั๊มลมขนาด 300 m3/min

> รองรับ Air Dryer ขนาด 600 m3/min

> รองรับ Air Filter ขนาด 3,000 m3/min

> เซนเซอร์วัดระดับความแม่นยำสูง ทำงานต่อเมื่อมีน้ำเท่านั้น

> ไม่สูญเสียลมอัด ประหยัดพลังงาน

> วาล์วระบายน้ำขนาดใหญ่ 10 mm ควบคุมด้วย Motor Drive สามารถระบายน้ำได้ต่อเนื่องไม่อุดตัน

> พร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่อไม่ทำงาน

 

SuperTrap ST1500A Autodrain สำหรับปั๊มลม, Dryer,Filter รองรับแรงดันสูงสุด 16 Bar

 
 
 
 

    SuperTrap ST1500A Autodrain สำหรับปั๊มลม, Dryer,Filter รองรับแรงดันสูงสุด 16 Bar