top of page

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
VP Flow Scope Inline เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลแบบ 3 in 1 สามารถวัดค่าอัตราการไหลของลมอัด, แรงดันลมอัด และ อุณหภูมิลมอัดพร้อมกันในตัวเดียว แตกต่างจากเครื่องวัดอัตราการไหลแบบดั้งเดิม VP Flow Scope M ไม่จำเป็นต้องส่งเครื่องมือกลับเพื่อทำการสอบเทียบใหม่ทั้งชุด เนื่องจาก VP Flow Scope M ประกอบไปด้วยตัวแปลงสัญญาน และแกนเซ็นเซอร์สำหรับวัดอัตราการไหล หากต้องการสอบเทียบสามารถถอดเฉพาะตัวแกนเซ็นเซอร์เพื่อทำการสอบเทียบได้


คุณลักษณะเด่น
– 3 in 1 sensor : ตรวจวัดได้ทั้ง อุณหภูมิลมอัด อัตราการไหลของลมอัด และแรงดันลมอัด

(Temp./Flow/Pressure)

-  รองรับขนาดท่อลมอัดไม่เกิน 2 นิ้ว
– ย่านการวัดอัตราการไหล 0 (0.5) … 150 mn/sec
– ย่านการวัดอุณหภูมิ 0 … +60 °C | 32 … +140 °F
– ย่านการวัดความดัน 0 … 10 bar | 0 … 145 psi gage
– ค่าที่วัดได้มีหน่วยเป็น m3n/hr (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่สภาวะแรงดัน 1 bar Temperature 0 °C
– เซ็นเซอร์มีขนาดเล็ก กะทัดรัด น้ำหนักเบา สามารถสั่งซื้อไว้เป็น spare sensor เมื่อครบกำหนดสอบเทียบ
– สัญญาณขาออก : Ethernet (Modbus/ TCP) RS485 (Modbus RTU), 4 … 20 mA
– การเชื่อมต่อ : Ethernet, USB, WiFi (Option) Bi-directional sensor (Option)
– แสดงผ่านหน้าจอสีพร้อมไฟแสดงสถานะต่างๆ
– บันทึกข้อมูลได้สูงสุด 6 เดือน (ทุกๆ 1 วินาที)
– ระดับการป้องกัน IP65 | NEMA 4 when mated to transmitter
– มาตรฐาน CE : EN 60950-1, EN 61326-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1


Applications
– ตรวจวัดการรั่วไหลของระบบอากาศอัด (Air Audit) รวมถึงติดตามการรั่วไหลในระบบ

VP Flow Scope Inline เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ 3 in 1

bottom of page