"เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบลมอัดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท"

    "เราคือ...ผู้นำและที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการให้ประสบความสำเร็จด้านพลังงานในระบบลมอัดทั้งระบบมากที่สุด...อย่างยั่งยืน"

line_666885711657094 V2.jpg

บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น

Excellent ESCO Award 2020

PAE A032 2021 Thai.jpg
PAE หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสมาคมบริษั

บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกประเภท สามัญ

สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก CoP

สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

          บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (PAE) คือ บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company หรือ ESCO) ให้บริการด้านระบบลมอัด และมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบลมอัดแบบครบวงจร โดยมีผลการอนุรักษ์พลังงานในระบบลมอัดสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ มากกว่า 100 บริษัท สามารถช่วยชาติประหยัดพลังงานได้มากกว่า 128 ล้านบาทต่อปี

ESCO Project Award

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

รูปภาพ4.png
รูปภาพ5.png
รูปภาพ6.png
รูปภาพ3.png

Excellent ESCO Award 2011

Excellent ESCO Award 2014

Excellent ESCO Award 2016

Excellent ESCO Award 2018

ESCO2020 V3.png

Excellent ESCO Award 2020