top of page

บริษัทฯเข้าร่วมออกบูธกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย วันที่ 8 พ.ค.2567

มื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สมาชิกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย เข้าร่วมออกบูธกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย โดยความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) โดยภายในงานมีการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรการประหยัดพลังงานในระบบลมอัด  รวมถึงมาตรการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบ ESCO โดยภาพรวมของสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยอีกด้วย


Comments


bottom of page