top of page

บริษัทฯ ได้รับรองการเป็นสมาชิกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย


บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทจัดการพลังงานที่ให้บริการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ได้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ประเภทสามัญ ตั้งแต่ปี 2556

บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการอนุรักษ์พลังงานในระบบลมอัดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท มากว่า 25 ปี บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน (ESCO) ในระบบลมอัดครบวงจร ให้บริการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปั๊มลม เครื่องทำลมแห้ง บริการตรวจวัดพฤติกรรมการใช้ลมอัดในโรงงานของท่าน นำเสนอเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานที่เหมาะสม พร้อมจัดทำสัญญาพลังงานแบบรับประกันผลประหยัด, แบบแบ่งปันผลประหยัด, แบบประกันค่าพลังงาน ให้กับโรงงานของท่าน บริหารโครงการอนุรักษ์พลังงานตลอดอายุสัญญา ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับรางวัล Excellent ESCO Award อย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพ และความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

bottom of page