top of page

ออกบูธงานสัมมนางานประชาสัมพันธ์เปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา  บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทจัดการพลังงาน เลขสมาชิก A032 ได้เข้าร่วมออกบูธ

งานสัมมนางานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน 

#ออกบูธพลังงาน #อนุรักษ์พลังงาน

Comentários


bottom of page